Info icon

NÁHRADNÍ TERMÍN 29.-31.5.

Shopping Fever pokračuje! Nenechte si ujít během posledního květnového víkendu slevy a dárky ve svých oblíbených kamenných obchodech a e-shopech. Kompletní seznam nabídek naleznete zde nebo v mobilní aplikaci. Slevy v tištěné příloze se mohou lišit.

Beru na vědomí

Info icon

SHOPPING FEVER SOUTĚŽ O 100 DÁRKOVÝCH BALÍČKŮ

1.           Pořadatel a podmínky

1.1         Pořadatelem soutěže o 100 dárkových balíčků (dále jen Soutěž) je Burda International CZ, IČO: 15273598, se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod C 1405 (Pořadatel).

1.2         Soutěž se řídí těmito podmínkami a Obchodními podmínkami Pořadatele http://burda.cz/cs/pro-ctenare/podminky-soutezi-a-predplatneho. Před účastí v Soutěži se musíte seznámit s těmito podmínkami, Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany soukromí http://burda.cz/zos/Zasady-ochrany-soukromi.pdf.

2.           Kdo se může soutěže účastnit a kdo může vyhrát?

2.1         Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, starší než 18 let, s korespondenční adresou v ČR a která souhlasí s těmito podmínkami Akce.

2.2         Výherci se stane 100 soutěžících, kteří splnili podmínky účasti v Akci, a byli vylosováni. 

3.           Co může soutěžící vyhrát?

3.1         Každý účastník může vyhrát maximálně 1 dárkový kosmetický balíček z celkového počtu 100 balíčků.

4.           Jak se může soutěžící soutěže zúčastnit?

4.1         Soutěžící se do soutěže přihlásí na webové stránce https://myshoppingfever.cz/cs/soutez nebo https://myshoppingfever.cz/sk/soutez, a to vyplněním dotazníku v období od 17.4.  2020 do 22.4. 2020. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit datum ukončení přihlašování do soutěže.

4.2         Soutěžící se vyplněním dotazníku automaticky zařazuje do soutěže o výhru.

5.           Jak se rozhodne o výherci?

5.1         Výherce bude vylosován ze všech soutěžících, kteří splnili podmínky účasti a vyplnili dotazník.

5.2         Výherce bude informován písemně e-mailem.

5.3         Výhra bude zaslána na adresu uvedenou soutěžícím v dotazníku.

5.4         Údaje o výherci mohou být zveřejněny, jak je to uvedeno v obchodních podmínkách.

.
.
.